Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Guido Everts (https://www.guidoeverts.nl/).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Guido Everts betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Guido Everts.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Guido Everts berusten bij Guido Everts. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Guido Everts is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Guido Everts, info@guidoeverts.nl.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring-generator/start/]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Guido Everts geeft Guido Everts geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Guido Everts.
Guido Everts kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Guido Everts, de onmogelijkheid de website van Guido Everts te gebruiken, uit de levering van diensten door Guido Everts of het gebrek aan levering van diensten door Guido Everts.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Guido Everts wordt regelmatig bijgewerkt. Guido Everts behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Guido Everts te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 13 september 2023.