Boekbesprekingen

Van Rome tot Rome door Dan Jones: een meesterwerk met een gat erin

De schepping van Europa: Een inleiding tot de geschiedenis der Europese Christenheid (The Making of Europe: An Introduction to the History of European Unity), door Christopher Dawson.

De geschiedenis van de vooruitgang, door Rutger Bregman

Identiteit, door Paul Verhaeghe

The Politics of Home: Belonging and Nostalgia in Western Europe and the United States. (Palgrave Macmillan, New York 2011, 150 blzn.) Door Jan Willem Duyvendak.